KickOff2018

Kick off inför årets hindersäsong

Nu har vi kommit en bit på det nya året och det börjar snart bli dags för hindersäsong vilket känns spännande. Svenskt Grand National kommer i år gå av stapeln lördagen den 16 juni och vi vill med anledning av detta bjuda in till traditionsenlig Kick Off

Lördagen den 17 mars träffas vi kl 17.00 hos Eva på Världshuset Åsen för mingel, galoppsnack och info. 18.30 bjuds det på Taco Buffé, kaffe och kaka. Obs! medtag egen dryck till måltiden.

Anmälan (obligatorisk om du vill ha mat) senast måndag 12/3 till Per Eriksson, tel 070 636 73 77

Alla är välkomna!

Foto: Stefan Olsson
Foto: Stefan Olsson

Som många av er säkert både hört och sett finns det planer på tre tävlingsdagar på Strömsholm 2018.

Svensk Galopp har ställt frågan om Strömsholm, förutom Svenskt Grand National den 16 juni, kan arrangera en tävlingsdag med 4 lopp lördagen den 12 maj (3 häcklopp och 1 steeplechase) samt utöka Septembergaloppen den 15 september till totalt 4 lopp (2 häcklopp och 2 steeplechase).  Bakgrunden är att förutom att det saknas hinderbanor på Bro Park måste Göteborgs Galoppbana genomgå ett dräneringsarbete som planeras äga rum i april/maj med efterföljande tid för banan att återhämta sig, grästillväxt etc. Sammantaget innebär detta att den kategori hästar som tävlar över häckar annars saknar tävlingstillfällen i Sverige under säsongen 2018 förutom på GN dagen.

Som ni vet ligger Österängen inom Strömsholms Naturreservat och mycket strikta restriktioner råder som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för. Ansökan om tillstånd för att genomföra tävlingsdagarna i maj respektive september är insänd till Länsstyrelsen liksom budget till Svensk Galopp. I dagsläget saknar vi besked från båda instanser men hoppas såklart att allt kommer att lösa sig. Vi kommer informera om allt vi vet när vi träffas på Kick Offen lördagen den 17 mars.

Svenskt Grand National den 16 juni kommer naturligtvis bli årets självklara höjdpunkt och vi ser fram emot att liksom de senaste åren välkomna ca 4000 besökare. Vi kommer behöva hjälp både med förberedelsearbete på arbetsdagar och funktionärer på tävlingsdagen. Bjud gärna in arbetskamrater, grannar och vänner till vårt gäng, det finns en betydelsefull och viktig uppgift för alla!

Väl mött!