FB rockinger 750 310

Stall Hvitas Stjernas Ajas och Goddess Freja till start i Grupp 1 lopp

Det rids fina hinderlopp idag i franska Auteuil, med Strömsholmsintresse.

Stall Hvitas Stjerna har 3-åriga Ajas  till start i lopp 3, ett Grupp 1 häcklopp över 3600 m med en samlad prissumma på 270 000 Euro. Rider gör Jonathan Plouganou.

I lopp 4, även det Grupp 1, startar Goddes Freja med Dylan Ubeda i sadeln, i en stepplechase  över   4400 m med en samlad prissumma på 350 000 Euro.

Startlista lopp 3 :  http://bit.ly/2A8rN7Z

Startlista lopp 4:   http://bit.ly/2AkBTmY

Goddes Freja -redigerad20170203

Vi önskar alla lycka till !