Höststämma

Strömsholms Galoppsällskap kallar till höststämma

I samband med tävlingsdagen på Strömsholm lördagen den 15 september kallar Strömsholms Galoppsällskap till höststämma  kl 18.00 på Westerqwarn Pub  & Restaurang.

Vi behöver tillsammans diskutera sällskapets framtida roll och syfte samt vilka frågor sällskapet ska driva framöver. Även en aktiv styrelse samt eventuellt en klubbmästare som i samråd med styrelsen kan ta ansvar för att arrangera aktiviteter behöver utses. Det finns också behov av person som vill och har intresse av att ta ansvar för att sällskapets hemsida hålls aktiv och uppdaterad.

Efter stämmans avslutande finns möjlighet att till självkostnadspris äta en gemensam måltid i Westerqwarns restaurang. Köket kommer erbjuda oss ”kvällens special” till förmånligt pris.

Vänligen anmäl till: medlem@stromsholmsgaloppsallskap.se   ditt intresse för deltagande samt om du avser stanna och äta efter stämman. Anmälan är inte bindande men underlättar såväl vår som kökets planering.

Väl mött både på kapplöpningsbanan och på höststämman den 15 september!

***********************************************************************************

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av justerare att jämte ordförande och sekreterare justera stämmoprotokollet
 6. Val av styrelse
 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Ordinarie ledamöter
 • Suppleanter

 

 1. Fråga om Klubbmästare

 

 1. Fråga om ansvarig för hemsidan

 

 1. Övriga frågor

 

 1. Stämmans avslutande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *