Landler 750 310

Om sällskapet

Strömsholms Galoppsällskap är en förening som bildades 2015. Sällskapet värnar om traditionen med kapplöpningar på Strömsholm samt hindersportens framtid.

Strömsholms Galoppsällskaps styrelse:

  • Ulf Sjöberg, ordförande
  • Camilla Andersson, sekreterare
  • Elisabeth Oldengren, kassör
  • Tobias Hellgren, ledamot
  • Hanna Mattsson, ledamot
  • Maria Jansson, ledamot
  • Christian Kapocius, suppleant
  • Birgitta Söderberg-Larsson, suppleant
  • Johan Persson, suppleant
Övre raden från vänster: Tobias Hellgren, Christian Kapocius och Ulf Sjöberg. Nedre raden från vänster: Maria Jansson, Elisabeth Oldengren, Johan Persson, Hanna Mattsson, Birgitta Söderberg-Larsson och Camilla Andersson. Foto: Stefan Uppström.

Organisationsnummer: 802497 3573