VÄLKOMMEN TILL
STROMSHOLMSGALOPPSALLSKAP.SE

Din information källa på nätet

Vad ger en god kvalité på verktygen inom formsprutning?

Verktygstillverkning inom formsprutning kräver kreativitet och stor precision där varje millimeter är avgörande. Det är av stor vikt att måtten blir rätt och därför gäller det att justera verktygen löpande för att få rätt kvalité på den slutgiltiga produkten. 

Många kunder söker lösningar med speciella önskemål då storleken kan variera mellan beställningarna. För att tillgodose kundens  önskemål  kring små och stora serier krävs en bred teknisk kompetens och stor erfarenhet bland verktygsmakarna. De har en nyckelroll i processen från beställning tills dess att produkten tagits fram. De vanliga stegen är förstudie, kravspecifikation, val av material, konstruktion och utformning av designen. 

Hållbar utveckling som fokus

I dagsläget genomsyrar hållbar utveckling branschen och många företag erbjuder därför både framtagning av formverktyg, service, underhåll och reparationer. Detta för att öka livslängden och ge bästa möjliga kvalité. Det blir också effektivt att sätta upp en maskinpark och erbjuda alla steg i processen under samma tak. 

En metod för att öka livslängden på maskinerna är att tillämpa kylning och här i Sverige fungerar det att använda frikylning under den kalla årstiden där kompressorn i kylutrustningen stängs ner, vilket bidrar till att främja den hållbara utvecklingen. Detta fungerar inte i länder med varmare klimat och därför har Sverige en stor fördel här. 

På följande sida kan du läsa mer om Sveriges ledande verktygstillverkare.

Att använda förnyelsebara energikällor såsom sol, vind och vattenkraft  är också ett sätt som många inom branschen använder för att värna om miljön. 

Processerna inom verktygstillverkning är automatiserade vilket gör det lätt för kunden att identifiera sina behov och komma överens om ett passande upplägg.

Prisvärda offerter

När all tillverkning och service sker i samma lokaler ger det också prisvärda offerter vilket i sin tur ger nöjda kunder. Ett tips är att säkerställa att det finns så kallad nöjd-kund-garanti när du lägger din beställning om något skulle behöva justeras.